Złotopolscy

Tomek wie, że Joanna odwiedza starszego mężczyznę. Żąda od niej wyjaśnień. Wiesiek pyta się Wolnego, co ma robić w swojej trudnej styuacji rodzinnej. Marta rozmawia z Tomkiem o Joannie i jej chorym koledze. Karabasz usiłuje dowiedzieć się, co to za s