Złotopolscy

Tomek odwiedza Martę w klubie. Wiesiek zdziwiony jest skutecznością protestu Marty, ponieważ w gazetach napisano o prawdopodobnym wszczęciu procesu przeciw firmie Er - sex. Firma Er - sex ma zamiar przejąć lokal w którym jest kawiarnia Marty.