Złotopolscy

Listonossz, przerażony wypadkami ostatnich dni, prosi Julię, aby dała mu kilka dni zwolnienia. Pod pretekstem zrobienia badań lekarskich w Warszawie chce wyjechać i ukryć się przed policją. Tylko on widział sprawcę zdarzenia sprzed domu Biernackich,