Złotopolscy

Tomek wraca do Polski. Ewa ostentacyjnie go ignoruje. Tomek próbuje tłumaczyć, że padł ofiarą spisku Marty, Eleonory i Ilony, które chciały go zatrzymać możliwie długo w Ameryce. Do intrygi dołączyła także Agata, która ukryła je