Złotopolscy

Wiadomość o śmierci Barbary Złotopolskiej lotem błyskawicy obiega całą wieś. Nieszczęście łączy wszystkich, godzi zwaśnionych. Marek i Waldek wykonują ostatnią wolę zmarłej. Przywożą urnę z jej prochami do Złotopolic. Waldek i Weronika rozsypują je p