Złotopolscy

Marek Złotopolski usiłuje w krótkim czasie zdobyć potrzebną na operację żony kwotę 120 tysięcy franków. Senator zwraca się z prośbą o pomoc do znajomego ministra, ale ten żąda rewanżu. Julia, w tajemnicy przed Dionizym, stara się o kred