Złotopolscy

Marcel ujawnia senatorowi Złotopolskiemu kulisy tajnych akt. Okazuje się, że tajnym współpracownikiem uczynił Marka jego kolega ze studiów, Mieczysław Dąbek, współpracownik SB, który w swoich raportach wykorzystywał infor