Złotopolscy

Ewa decyduje się na ostatecznie rozstanie z mężem. Każe Kowalskiemu wynosić się z domu. Pan Józef zwierza się panu Dionizemu, że Maryna jest w ciąży, a on sam zostanie ojcem. Prosi po starej przyjaźni, żeby pan Złotopolski porozmawiał z księdz