Złotopolscy

Do Barbary przychodzi ksiądz Leski. Rozmowa z nim ułatwia Barbarze przypomnienie sobie pewnych spraw. Dionizy krok po kroku wprowadza Barbarę w historię Złotopolic i ludzi tu mieszkających. Gabrielowie znów rozważają wszystkie za i przeciw mał