Złotopolscy

Policjanci z posterunku na Centralnym w pociągu do Wiednia zatrzymują poszukiwanego listem gończym Feliksa Webera. W jego bagażu podręcznym znajdują kilka fałszywych paszportów i notes, a w nim znane nazwiska i tajemnicze adnotacje, między in