Złotopolscy

Marta ogląda TV program "Kącik Smakosza". Prowadzący opowiada o wizytach w warszawskich lokalach i przyznaje im od jednej do dziesięciu gwiazdek. Waldek uroczyście zwraca dług panu Józefowi. Marylka przychodzi na posterunek z szampa