Złotopolscy

Ostra scysja między Tomkiem a Kowalskim prowadzi do rękoczynów, obaj z trudem ukrywają siniaki. Tomek stara się przekonać Ewę, by odeszła od męża. Ewa w dalszym ciągu odmawia. Ucieka z domu, błąka się po dworcu. Marylka przyprowadza ją do Wie