Złotopolscy

Artur Lenart przychodzi do Złotopolic i żąda natychmiastowej spłaty długu. Grozi nasłaniem komornika. Babcia Eleonora buntuje Mirka: Weronika ma się przeprowadzić do Warszawy. W lokalu Kowalskiego Marek głośno opowiada dziennikarce o pewnej grupie,