Złotopolscy

Wiesiek spędza noc u Ilony, ale do niczego między nimi nie dochodzi. Mirek przysyła telegram, że wraca w najbliższym czasie. Eleonora dzwoni do Złotopolic i zawiadamia o tym Weronikę. Listonosz i Antoni przynoszą Dionizemu swoje zaoszczędzone pienią