Złotopolscy

Kacper śpi na krześle. Marcysia wyjeżdża rano do Złotopolic. Obudzony przez Marylkę Kacper wścieka się na nią i też wychodzi. Po jego wyjściu pojawia się oprych przedstawiający się jako "Lombard", ale ucieka spłoszony mundurem Marylki. Uka