Złotopolscy

Artur Lenart kupił od Zapotocznego jego ziemię i dom, a także weksle podpisane przez Waldka. Teraz żąda natychmiastowej spłaty długu albo Złotopolic. Marta otrzymuje telefon, że w kawiarni podłożono bombę. Obecny przy tym Tomek natychmiast przystępu