Złotopolscy

Lenart zaczyna skupować ziemie w Kamienicy. Plany budowy autostrady uległy zmianie i ominie ona Zawojdy. Marek prosi Kowalskiego, by na komisji sejmowej głosował przeciw nowym planom. Ten zaś zapowiada wstrzymanie się od głosu. W trakcie rozmowy Mark