Złotopolscy

Ewa ma pretensje do Tomka, że opowiedział o ich związku Ilonie. Tomek prosi ją, by wróciła do niego i rzuciła Kowalskiego. Ilona namawia Joasię, by wytoczyła sprawę Kowalskiemu. Joasia rozmawia z Kowalskim, ten pokazuje jej rachunki i wystawia