Złotopolscy

W domu Złotopolskich walka o dzieci trwa. Magdalena, Zosia i  Biernacki pilnują chłopców, a Marek nie ma do nich dostępu.

Hartownemu wydaje się, że na podczas patrolu widział matkę Froteckiego, ale kobieta
ucieka.

Marta jest oburzona zachowaniem Tomka i opowiada się po stronie Marka Złotopolskiego. Zosi zarzuca nielojalność wobec Złotopolskich. Zdenerwowana Zosia wychodzi z kawiarni, ale Grzegorz uświadamia Marcie, że nikt
w Złotopolicach nie jest po stronie Marka.
Andżelika spotyka się z Janem Złotopolskim i relacjonuje mu przebieg wypadków. Nagle uświadamia sobie, że Marcysia
nie musi być cały czas przebywać w Kolonii, a Jan jako architekt może zaproponować przebudowę dworku.