Złotopolscy

Frotecki, osaczony coraz bardziej przez matkę, dostaje radę od Anieli – siostry Józefa.
W nowym domu należy pomyśleć o osobnym miejscu dla matki. Rudy dowiaduje się od
Hartownego o awansie Kaliny. Jest zaskoczony, że Kalina nic mu o tym nie powiedziała...