Złotopolscy

Marylka odkrywa, że pogróżki pod adresem Tomka wychodziły z komputera
w kawiarence internetowej należącej do Jerzego Kowalskiego, właściciela pubu.
Kiedy Kowalski dowiaduje się od Marylki, że Tomek został porwany, obiecuje
sprawdzić, kim jest nadawca tych wiadomości, bo korzystający w kawiarence
z komputera muszą się wylegitymować.


Marcel mówi Marylce, że Berta wyszła niepostrzeżenie ze swojego domu
i nie wiadomo, gdzie się znajduje. W tym samym czasie Berta, zwabiona do pubu
Kowalskiego przez członka gangu, zostaje uprowadzona.


Kim jest mężczyzna piszący maile z pogróżkami?