Złotopolscy

Eleonora nie słyszała żadnych SMS-ów ani telefonów do Kasi, co może znaczyć, że dziewczyna nie rozmawiała z Janem. Kwaśniewska przychodzi do Magdaleny i zarzuca Janowi, że uwiódł Andżelikę. Zosia nie wierzy w słowa Kwaśniewskiej,