Złotopolscy

Do Złotopolic przyjeżdża Eleonora. Jest oburzona, że nie powiadomiono jej o chorobie Marcysi. Kalina wprowadza swoje rządy w komisariacie. Kiedy jednak chce dać Hartownemu reprymendę za spóźnienie, ten przedstawia zwolnienie lekarskie. Kalinie