Złotopolscy

Do Złotopolic przyjeżdża Eleonora. Jest oburzona, że nie powiadomiono jej
o chorobie Marcysi.
Kalina wprowadza swoje rządy w komisariacie. Kiedy jednak chce dać Hartownemu
reprymendę za spóźnienie, ten przedstawia zwolnienie lekarskie. Kalinie wydaje się
bardzo podejrzane, że najpierw zachorował Rudy, a teraz Hartowny. Uważa, że mężczyźni
tylko czekają na potknięcie kobiet.
Ksiądz wikary spotyka się z Janem w domu Złotopolskich. Wikary twierdzi, że Kasia jest
w niebezpieczeństwie, w dodatku wagaruje przez Jana. Zarzuca też Janowi, że ten nakłania
Angelikę do współżycia. Ten fragment rozmowy Jana i wikarego słyszy przypadkowo Angelika.
Berta zarzuca Tomkowi, że czuje się przez niego wykorzystana. Tomek opowiada Bercie
o Joannie. Świadkiem ich rozmowy jest Kowalski.