Złotopolscy

W Złotopolicach zjawia się Julia, zaniepokojona przedłużającą się nieobecnością Dionizego w Kamienicy. Do mieszkania Gabrielów przychodzi Grubba, ciekawy, jak babcia Eleonora dała sobie radę z przywiezionymi przez niego ze Złotopolic bliźniak