Złotopolscy


Marta jest zaniepokojona, że Tomek pracuje z Bertą. Wiesiek jest zupełnie zaskoczony tą informacją i martwi się, bo już słyszał o Bercie ze źródeł policyjnych.

Julia zdaje sobie sprawę, że jej zazdrość o dzieci jest śmieszna, ale trudno się jej z tego uczucia wyzwolić.

Marcel ma plan. Dzięki środkom charakteryzatorskim i umiejętnościom Tomka, Tomek przeistacza się w Marcela, a Marcel zamienia się z Tomkiem ubraniem. Gdy jeden będzie jeździł po mieście, drugi spróbuje odbić dziewczynę.