Złotopolscy

Opowieść o dwóch gałęziach rodziny – Złotopolskich i Gabrielach. Dionizy Złotopolski i Eleonora Gabriel byli skłóconym przez lata rodzeństwem. Losy ich dzieci i wnuków są burzliwe, nie zawsze radosne, lecz opowieść o nich j