Zapiski młodego lekarza

W pobliskich wsiach szaleje epidemia kiły. Lekarz postanawia podjąć z nią walkę. Jednak po jednej z wizyt domowych, w której nie udaje mu się uratować umierającej pacjentki, powraca do nałogu.