Zakazany owoc

Ender myśli, że zastawiła pułapkę na Halita, lecz stało się na odwrót. Alihan widzi niekompetencję Jeter i każe Zaynep, by ją zwolniła. Halit wyrzuca Ender z domu i blokuje jej karty płatnicze. Ender ląduje u swego brata.