Zakazany owoc

Zynep znajduje nową pracę. Rodzina Halita spotyka się na wspólnej kolacji. Bez Yildiz, która prosi Halita o rozwód, ten się zgadza. Po podpisaniu wniosku rozwodowego, ktoś porywa Yildiz. Halit zgadza się, by Erim odwiedzał matkę.