Zakazany owoc

Ender konfrontuje Sengul z Halitem i Yildiz. Yildiz porzuca Halita i pragnie rozwodu. Halit każe Ender się wyprowadzić. Sengul żąda od Yildiz dużej kwoty za milczenie. Yildiz prosi Zeynep, by wracała do Turcji.