Zakazany owoc

Podczas wieczoru panieńskiego Sahika zostaje ośmieszona. Ostatnie przygotowania Yildiz do ślubu. W czasie uroczystości Halit oznajmia, że jego żoną nie zostanie Yildiz. Ender udaje się do Halita, by wyjaśnić swoje stanowisko. Wspólnie decydują