Zakazany owoc

Zamach Sahiki na życie Ender się nie udaje. Ender radzi Yildiz, by nie nawiązywała bliższej znajomości z Kerimem. Za milczenie w sprawie zamachu na życie Sahika proponuje Ender udziały w holdingu. Ender prosi Halita o radę i proponuje wspólne