Zakazany owoc

Na pogrzebie Nadira okazuje się, że jego żoną jest Sahika. Ender i Yildiz podejrzewają, że Sahika uśmierciła Nadira. Lila i Zehra chcą szukać pracy. Ender i Caner tropią w domu Nadira ślady morderstwa. Sąsiadka Sitkiego schlebia Halitowi.