Zakazany owoc

Sahika traci pracę i prosi o pomoc Kayę. Ender chce zabrać Erima do siebie, lecz on woli zostać z ojcem. Lila przekonuje się, jakim człowiekiem jest Aksel. Nadir odmawia Sahice stanowiska i ona postanawia się mścić. Ender informuje Yildiz, że Narid n