Zakazany owoc

Ender usiłuje doprowadzić do kompromitującego spotkania Sahiki z Nadirem. Zehra wychodzi z Halitcanem na spacer i dokonuje fatalnej zamiany dzieci. Lila usiłuje wzbudzić zazdrość w Yigicie. Sahika drażni się z Ender.