Zakazany owoc

Sahika usiłuje zastraszyć Ender, czym mobilizuje ją do bardziej zdecydowanych kroków. Ender mówi Kai, czym Sahika ją szantażuje. Yigit akceptuje Ender i Kayę jako rodziców. Ender i Yildiz planują kolejną intrygę. Nadir usiłuje zb