Zakazany owoc

Sahika podstępnie spotyka się z Erimem i informuje o ślubie Ender i Kai. Leyla podejmuje decyzję i odchodzi z pracy u Kai. Ender przedstawia Nadirowi Yigita i dowiaduje się, że Nadir szpiegował całą rodzinę. Yildiz organizuje dla Leyli spotkanie towa