Zakazany owoc

Yigit dba o Erima, który wpadł w depresję po śmierci Ender. Halit i Sahika oznajmiają Kai, że chcą się pobrać, na co on im, że wraca do zawodu. Kaya proponuje pracę Emirowi i Canerowi. W dniu zaręczyn Halina z Sahiką zjawia się ciężarna Yildiz i twierdzi, że nosi pod sercem dziecko Halita.