Wszystko przed nami

Ola czuje się coraz bardziej zagubiona w konflikcie Wojtka z Olgierdem. Nie chce się opowiedzieć po żadnej ze stron. Tymczasem Szawarski stara się zmienić nastawienie córki, pokazując jej dokumenty, z których wynika, że kamienica nie na