Wszystko przed nami

Agata jest zaniepokojona, że Dominik zażądał wypisu ze szpitala akurat w dniu, w którym Marcin ma wyjechać do Lublina. Gajewska nie wierzy w dobre intencje ojczyma. Do Olgierda przychodzi lokalna dziennikarka i prosi o wsparcie finansowe przy