Wszystko przed nami

Pawła zastanawia fakt, że Szawarski zainteresował się jednym z eksponowanych na wystawie starych zdjęć kamienicy. Prawnik dowiaduje się od Róży, że osoby widoczne na fotografii to jej dziadek, Bernat i jego dwaj wspólnicy. Olgierd docie