Wszystko dla pań

Amerykanie, namówieni przez Vittoria, postanawiają otworzyć dom towarowy w Mediolanie. Teresa postanawia ostrzec hrabinę Torriani, że jeśli nie zgodzi się na sprzedaż kamienicy, to rodzina spróbuje ją ubezwłasnowolnić.