Wszystko dla pań

Andreina rozmawia z Eleonorą, krewniaczką zmarłego męża hrabiny Torriani. Okazuje się, że hrabina nie chce słyszeć o sprzedaży kamienicy. Andreina i jej matka wpadają na szatański pomysł proponują skierować sprawę do sądu i ubezwłasnowolnić hrabinę.