Wszystko dla pań

W fabryce panuje kryzysowa sytuacja po wielkich ulewach. Istnieje groźba powodzi. Pod nieobecność Pietra, do Bielli jedzie Teresa z Vittorio. Pietro, mimo zakazu opuszczania miasta, też jedzie do Bielli. Wyznaje Teresie prawdę o tamtej nocy w Rzymie.