Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem

Sułtanka Kosem od 10 lat rządzi Imperium jako regentka. Sułtan Murat IV pragnie przejąć władzę i zaprowadzić spokój. Jednak spahisi wzniecają bunt. Żądają głowy wielkiego wezyra Topala Paszy.