Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem

Iskender grozi Kosem. Sulejman aga podburza janczarów do buntu przeciwko sułtanowi. Davud pasza porywa sułtankę Safiye, żeby dowiedzieć się, gdzie ukryła syna. Zülfikar zabija Iskendera. Hümaszah rozwodzi się z Zülfikarem.