Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem

Sułtan Osman zmienia prawo – odtąd władza przechodzić ma z ojca na syna, tak jak dawniej. W wyniku spisku książę Mehmed bojąc się o swoje życie ucieka z pałacu do koszar janczarów. Sułtan obawia się, że brat podburzy wojsko przeciwko nie