Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem

Sułtan Ahmed skazuje Derwisza paszę na śmierć. Sułtanka Handan rozpacza. Wielkim wezyrem zostaje Mahmud pasza, wspierany przez Kosem. Kosem umawia się z sułtanką Halime, że nie zdradzą sułtanowi, co łączyło jego matkę z Derwiszem. Córka Halime