Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem

Sułtan Ibrahim przysięga przed poddanymi, że będzie władcą sprawiedliwym i łaskawym. Mijają lata; nadchodzi 1644 r. ; sułtan na własne życzenie przekazuje władzę matce i wezyrowi, sam oddaje się zabawie i sprowadzaniu do haremu nałożnic.