Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem

Sułtan postanawia, że władza w imperium ma znów przechodzić z ojca na syna, nie zaś na najstarszego z książąt. Ta decyzja budzi przerażenie sułtańskich braci, Kasyma i Ibrahima. Zwłaszcza ten drugi nie potrafi zapomnieć o katach.